• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Propozycja usług, jaką biuro rachunkowe Biegła Księgowa oferuje klientom
Oferta, którą biuro rachunkowe Biegła Księgowa oferuje zleceniodawcom odwołuje się do wielu dziedzin. W efekcie klienci wiedzą, iż abstrahując od tego, na jakie usługi będą zdecydowani, będą odpowiednio traktowani. Mogą na przykład oczekiwać na korzystanie z pełnej księgowości, a więc wszechstronnego prowadzenia ksiąg podatkowych. Zaprezentowane Biuro rachunkowe modlnica zapewnia również wszechstronną obsługę kadr i płac, wykonywaną poprzez: opracowanie list płac, przygotowanie zapisów umów o pracę, opracowanie świadectw pracy, jak i poprzez poprowadzenie akt osobowych pracowników. Każdy przedsiębiorca ma możliwość również zdecydować się na to, by doświadczony księgowy prowadził dla niego księgę przychodów i rozchodów. Obszar każdej współpracy omawiany jest na sposób indywidualny, w trakcie pierwszego spotkania. Biuro księgowe oferuje świadczenia również do mniejszych spółek, takie jak na przykład: kwestia podwójnego opodatkowania, czy ograniczenie odpowiedzialności majątkowej osobistej właścicieli.

+Reklama+

Comments are closed.